Revitalizace obvod.pláště byt.domu čp. 465/20, ul. Nákupní, Havířov – Šumbark

Investor SBD Havířov, Hornosušská 1041/2, Havířov
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 07/2020 – 10/2020
Kontaktní osoba p. Ing. Jančar Jiří, vedoucí provozní správy
tel.: 596 499 151
Předmět díla - zateplení obvod.pláště
- výměna oplechování parapetů
- oprava souvrství podlah lodžií
- výměna zábradlí lodžií vč.
zasklení
- oprava hromosvodu

Mám zájem o podobnou realizaci