Statické zajištění

Nabízíme bezproblémové řešení statických poruch stavebních objektů a posílení stavebních konstrukcí dodatečně vkládanou helikální výztuží. Technologie helikálních výztuží , např. Kompakt, nebo Statik, spočívají ve vlepení speciálních výztuží z nerezové austenitické oceli, nebo sklovláknitých kompozitů, do kombinace drážek a vrtů v libovolném tvaru dle specifikace a potřeb statika stavby. Vysokou přídržnost výztuže ke zdícím materiálům i betonu zajišťuje speciální mikroarmovaný vysokopevnostní polymercementový tmel, který je součástí systémů. Uvedené technologie jsou certifikovány u TZÚS Praha a dále testovány např. na VUT FaST Brno. Výhody oproti jiným technologiím při řešení statických poruch zděných a panelových staveb jsou např.:

  • montáž z vnější strany obvodového pláště, umožňuje vyloučit zpřístupnění bytů
  • kratší termín provedení a minimální zásahy do konstrukcí objektů
  • cenově výhodnější a přitom vysoce efektivní, antikorozivní, vysoce pevnostní řešení statických poruch

Mám zájem o podobnou realizaci