Kompletní revitalizace bytového domu Středová čp. 1520 – 1521, Rychvald

Investor Stavební bytové družstvo Bohumín, Studentská 444, Bohumín
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 09/2012 – 11/2012
Kontaktní osoba Změlík Jaromír, Ing., vedoucí techn. úseku, tel.: 596 014 424
Předmět díla - zateplení obvod.pláště
- zateplení soklu
- nové vstupní dveře
- nové pošt. schránky
- výměna balkon.zábradlí
- hydroizolace balkónů vč. nové dlažby
- výměna sklepních oken

Mám zájem o podobnou realizaci