Modernizace BJ panel.domu čp. 743, ul. Masarykova, Orlová – Lutyně

Investor ORLOVAN bytové družstvo, Energetiků 640, Orlová – Lutyně
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 04/2019 – 06/2019
Kontaktní osoba p. Ing. Michalíková Marie, vedoucí tech.úseku tel.: 596 512 498
Předmět díla - komplet.rekonstrukce 19ks BJ
- úpravy 5ks dělících stěn k instalačním šachticím
- výměna rozvodů ZTI
- výměna rozvodů elektroinstalací
- výměna svislých a ležatých rozvodů potrubí SV, TV, cTV
- výměna svislých rozvodů kanal. potrubí
- výměna rozvodů plynu vč. přípojek pro byty
- výměna rozvodů VZT + dopojení všech BJ
- protipožární opatření v instalačních šachticích po rekonstrukci rozvodů ZTI
- malby společných prostor

Mám zájem o podobnou realizaci