Modernizace BJ vč. el. rozvodů a zdravotních instalací panelového domu čp. 1029, ul. Ke Studánce, Orlová – Lutyně

Investor ORLOVAN bytové družstvo, Energetiků 640, Orlová – Lutyně
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 06/2019 – 08/2019
Kontaktní osoba p. Ing. Michalíková Marie, vedoucí tech.úseku
tel.: 596 512 498
Předmět díla - komplet.rekonstrukce 16ks BJ
- úpravy 15ks dělících stěn k 
instalačním šachticím
- výměna rozvodů ZTI
- výměna rozvodů elektroinstalací
- výměna svislých a ležatých rozvodů potrubí SV, TV, cTV
- výměna svislých rozvodů kanal. potrubí
- výměna rozvodů plynu vč. přípojek pro byty
- výměna rozvodů VZT + dopojení všech BJ

Mám zájem o podobnou realizaci