Oprava a modernizace panel.domu čp. 891, ul. Květinová, Orlová – Lutyně

Investor ORLOVAN bytové družstvo, Energetiků 640, Orlová – Lutyně
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 01/2020 – 07/2020
Kontaktní osoba p. Ing. Michalíková Marie, vedoucí tech.úseku
tel.: 596 512 498
Předmět díla - zateplení obvod.pláště
- nové oplechování atiky
- rekonstrukce lodžií vč.
položení nové dlažby a
hydroizolace
- nové zábradlí AluPlus FIX
- zasklení lodžií systémem AluVista
- nové venkovní parapety
- zateplení topného kanálu
- okapový chodník
- oprava hromosvodu

 

Mám zájem o podobnou realizaci