Oprava a modernizace panelového domu č.p.1007 – 1008, ul. Masarykova, Orlová – Lutyně

Investor ORLOVAN městské bytové družstvo, Energetiků 640, 735 14 Orlová - Lutyně
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 04/2009 – 11/2009
Kontaktní osoba Marie Michalíková Ing., vedoucí technického úseku tel.: 596 512 498
Junáková Danuše, předseda družstva tel.: 596 585 811
Předmět díla zateplení domu
výměna oken za plastová
sanace lodžiových stěn
rozšíření lodžií vč. zasklení
výměna vstup.dveří
úprava hromosvodu
malba schodiště
terénní úpravy
okapový chodník

Mám zájem o podobnou realizaci