Oprava a modernizace panelového domu čp. 878, ul. Osvobození, Orlová – Lutyně

Investor ORLOVAN bytové družstvo, Energetiků 644, 735 14 Orlová - Lutyně
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 05/2012 – 10/2012
Kontaktní osoba Marie Michalíková Ing., vedoucí techn.úseku, tel.: 596 512 498
Ing. Jurášková Kamila, předseda družstva, tel.: 596 512 475
Předmět díla - zateplení obvodového pláště
- zateplení soklu
- oprava svislé izolace
- výměna klemp. prvků
- statické zajištění stropního panelu v lodžii ve 4.NP systémem KOMPAKT
- kompletní oprava podlah lodžií vč.hydroizolace
- výměna lodž. zábradlí
- zasklení lodžií systémem OPTIMI KVADRO
- nová dlažba vstupů
- výměna bytových dveří
- zateplení střechy
- nová krytina DEKPLAN
- vent. turbíny LOMANCO
- nové stahovací schody střešního výlezu
- okapový chodník
- hromosvod
- nové budky pro rorýse dle ornitolog.posudku

Mám zájem o podobnou realizaci