Oprava a modernizace panelového domu čp. 884, ul. Květinová, Orlová – Lutyně

Investor ORLOVAN bytové družstvo, Energetiků 644, 735 14 Orlová - Lutyně
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 07/2014 – 10/2014
Kontaktní osoba Marie Michalíková Ing., vedoucí techn.úseku tel.: 596 512 498
Předmět díla - zateplení obvodového pláště
- zateplení soklu
- oprava svislé izolace
- výměna klemp. prvků
- oprava lodžií vč.nové hydroizolace
- položení nové dlažby
- nové hliníkové zábradlí AluPlus FIX s výplní bezpečnost.sklo
- zasklení lodžií systémem AluVista 8D
- nové hliníkové sušáky na prádlo
- nová dlažba vstupů
- nová skříňka HUP
- nové stahovací schody střešního výlezu
- okapový chodník
- hromosvod
- nové budky pro rorýse dle ornitolog.posudku

Mám zájem o podobnou realizaci