Oprava a modernizace panelových domů čp. 874 – 875, ul. Osvobození, Orlová – Lutyně

Investor ORLOVAN bytové družstvo, Energetiků 644, 735 14 Orlová - Lutyně
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 03/2012 – 07/2012
Kontaktní osoba Marie Michalíková Ing., vedoucí techn.úseku, tel.: 596 512 498
Ing. Jurášková Kamila, předseda družstva, tel.: 596 512 475
Předmět díla - zateplení obvodového pláště
- zateplení soklu
- oprava svislé izolace
- výměna klemp. prvků
- zateplení stropu nad 1.PP vchodu čp. 874
- výměna oken za plastová
- kompletní oprava balkónů
- nové zábradlí balkónů
- oprava předních vstupů
- nové domácí telefony
- nové poštovní schránky
- zateplení střechy
- nová krytina FIRESTONE
- vent. turbíny LOMANCO
- výměna potrubí odvětrání kanalizace na střeše
- okapový chodník

Mám zájem o podobnou realizaci