Oprava střešního pláště bytového domu čp. 1220, ul. K.Dvořáčka, Orlová – Lutyně

Investor Bytové družstvo v Orlové, Masarykova 1326, 735 14 Orlová - Lutyně
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 09/2014
Kontaktní osoba p. Jančar Jiří Ing., vedoucí techn.úseku tel.: 596 540 100
Předmět díla - nová krytina EPDM FIRESTONE
- zateplení střechy
- výměna nadstřešních vyústí potrubí VZT za ventil.turbíny LOMANCO
- zateplení strojovny výtahu
- výměna okna ve strojovně
- dodávka a mtž žebříku na strojovně výtahu

Mám zájem o podobnou realizaci