Rekonstrukce BJ domu č.p. 806, ul. Lesní, Orlová – Lutyně

Investor Bytové družstvo v Orlové, Masarykova 1326, Orlová – Lutyně
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 10/2015 – 12/2015
Kontaktní osoba Jančar Jiří Ing. vedoucí techn.úseku tel.: 596 540 100
Předmět díla - rekonstrukce 12ks byt.jader + 1ks dílčí rekonstrukce byt.jádra
- výměna rozvodů ZTI BJ ( voda, kanalizace, zařiz.předměty )
- výměna rozvodů elektroinstalace BJ
- výměna svislých rozvodů kanal.potr.
- výměna rozvodů plynu
- výměna rozvodů VZT
- protipožární opatření v instal.šachticích
- výměna 2ks oken ve strojovně výtahu
- zateplení soklové části domu
- úprava okap.chodníku

Mám zájem o podobnou realizaci