Rekonstrukce BJ a oprava střešního pláště bytového domu čp. 792, ul. Kpt. Jaroše, Orlová – Lutyně

Investor Bytové družstvo v Orlové, Masarykova 1326, Orlová – Lutyně
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 2/2018 – 03/2019
Kontaktní osoba p. Kačáni Lukáš, předseda představenstva
tel.: 775 757 376
Předmět díla - komplet.rekonstrukce 12 ks BJ
- úpravy 11 ks dělících stěn k instal. šachticím
- výměna rozvodů ZTI
- výměna rozvodů elektroinstalací
- výměna svislých a ležatých rozvodů potrubí SV, TV, cTV
- výměna svislých rozvodů kanal. potrubí
- výměna rozvodů plynu vč. přípojek pro byty
- výměna rozvodů VZT + dopojení všech BJ
- protipožární opatření v instalačních šachticích po rekonstrukci rozvodů ZTI
- malby společných prostor
- oprava střešního pláště vč. zateplení
( krytina EPDM Firestone )
- úprava hromosvodu
- úpravy strojovny výtahu : nová omítka stěn, výměna okna za plastové
- oprava střešního pláště strojovny vč.
zateplení ( krytina EPDM Firestone )

Mám zájem o podobnou realizaci