Rekonstrukce domu č.p. 1231 – 1233, ul. F.S. Tůmy, Orlová – Lutyně

Investor Bytové družstvo v Orlové, Masarykova 1326, 735 14 Orlová - Lutyně
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 04/2004 – Výměna rozvodů SV a TUV a vodor.vodoinstalace 06/2004 – 10/2004 – Zateplení fasády a výměna oken
Kontaktní osoba Kasanová Alena, Ing. , technik dodavatel. činnosti tel.: 596 540 101
Katauer Jan, Ing., předseda BD tel.: 596 540 110
Předmět díla - výměna rozvodů SV, TUV a vodorovné vodoinstalace
- zateplení obvodového pláště
- výměna oken za plastová
- zateplení střech fólií FIRESTONE
- zateplení strojoven výtahů
- výměna hromosvodu
- terénní úpravy

Mám zájem o podobnou realizaci