Rekonstrukce domu MŠ č.p. 1140 – Rafinérský lesík, Bohumín

Investor Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 07/2004 – 08/2004
Kontaktní osoba Ptošková Jitka, Ing. tel.: 596 092 242
Bräuerová Anna tel.: 596 092 243
Předmět díla - nátěr a zateplení obvodového pláště
- sanace stěnových panelů systémem Helifix
- sanace a zateplení střechy
- výměna hromosvodu
- terénní úpravy

Mám zájem o podobnou realizaci