Rekonstrukce střechy bytového domu čp. 1127,1128, ul. Sv.Čecha, Bohumín

Investor SBD Bohumín, Studentská 444, Bohumín
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 08/2021 – 10/2021
Kontaktní osoba p. Ing. Změlík Jaromír, vedoucí tech.úseku tel.: 596 014 424
Předmět díla - zateplení střešního pláště
- nová krytina DEKPLAN
- výměna nadstřešních vyústí potrubí VZT za ventilační turbíny LOMANCO
- nový hromosvod
- nové klempířské prvky

Mám zájem o podobnou realizaci