Revitalizace bytového domu čp. 583, 584 ul. Seifertova, Bohumín

Investor SBD Bohumín, Studentská 444, Bohumín
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 05/2018 – 07/2018
Kontaktní osoba p. Ing. Jaromír Změlík, vedoucí techn.úseku
tel.: 596 014 424
Předmět díla - zateplení obvodového pláště
- výměna oken za plastová
- nové žaluzie do oken
- výměna okenních parapetů
- rekonstrukce balkonů vč.
položení nové dlažby
- nové zábradlí
- nové balkon.sušáky na prádlo
- malba společných prostor
- hromosvod
- okapový chodník

Mám zájem o podobnou realizaci