Revitalizace bytového domu čp. 961- 963, ul. ČSA, Bohumín

Investor Společenství vlastníků ČSA 961,962,963 Bohumín
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 08/2019 – 05/2020
Kontaktní osoba p. Ing. Změlík Jaromír, vedoucí tech.úseku
tel.: 596 014 424
Předmět díla - zateplení obvodového pláště
- rekonstrukce balkonů vč.
položení nové dlažby
- nové zábradlí balkonů a stříšek
- nové balkon.sušáky na prádlo
- zateplení stropů suterénů

Mám zájem o podobnou realizaci