Revitalizace domu č.p. 959 – 960, ul. Štefánikova, Bohumín

Investor Stavební bytové družstvo Bohumín, Studentská 444, Bohumín
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 03/2014 – 06/2014
Kontaktní osoba Změlík Jaromír, Ing. vedoucí techn.úseku tel.: 596 014 424
Předmět díla - zateplení obvodového pláště
- výměna oken za plastová
- oprava lodžií vč. hydroizolace
- úprava hromosvodu
- terénní úpravy

Mám zájem o podobnou realizaci