Revitalizace objektu SBD Bohumín čp. 444, ul. Studentská, Bohumín

Investor Stavební bytové družstvo Bohumín, Studentská 444, Bohumín
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 04/2014 – 05/2014
Kontaktní osoba p. Změlík Jaromír, Ing., vedoucí techn.úseku tel.: 596 014 424
Předmět díla - demontáž a montáž krovu vč. bednění a pározábrany
- montáž střešní krytiny SATJAM RAPID polyestersat25
- zateplení podkroví tepelnou izolací tl. 200mm
- provedení sádrokartonových příček a sádrokartonu podkroví
- malba sádrokartonu podkroví
- zateplení obvodového pláště
- výměna oken za plastová
- oprava lodžií vč.hydroizolace
- zateplení střechy
- úprava hromosvodu
- terénní úpravy

Mám zájem o podobnou realizaci