Revitalizace panelového domu č.p. 694–695, ul. Dukelská, Třinec

Investor Společenství vlastníků jednotek domu čp.694-695, ul.Dukelská, Třinec
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 11/2007 – 06/2008
Kontaktní osoba Renáta Klodová tel.: 558 337 161 vedoucí techn.úseku SBD
Předmět díla zateplení obvodového pláště
výměna oken za plastová
ateplení a izolace střechy fólií FIRESTONE
úprava hromosvodu
terénní úpravy

Mám zájem o podobnou realizaci