Revitalizace panelového domu č.p. 994–998, ul. Dukelská, Třinec

Investor Společenství vlastníků jednotek domu čp.994-998, ul.Dukelská, Třinec
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 01/2007 - 08/2007
Kontaktní osoba Renáta Klodová tel.: 558 337 161 vedoucí technického úseku SBD
Předmět díla zateplení obvodového pláště
výměna oken za plastová
zateplení střechy fólií FIRESTONE
zateplení a oprava soklu
rekonstrukce elektroinstalace nebytových prostor
modernizace výtahů
výplně zábradlí
terénní úpravy

Mám zájem o podobnou realizaci