Stavební úpravy bytového domu Středová 1501 – 1503, Rychvald

Investor Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 08/2011 – 10/2011
Kontaktní osoba Bc. Jana Škrobianová tel.: 596 543 039
vedoucí úředník odboru bytového a správy majetku
Předmět díla - zateplení štítových stěn
- nátěr fasády
- zateplení střechy + fólie DEKPLAN
- výměna vstup. dveří za plastová
- homofony vč. rozvodů a tabla
- výměna venk. parapetů

Mám zájem o podobnou realizaci