Zateplení bytového domu čp. 1146-1149, ul. Štefánikova, Bohumín

Investor Společenství vlastníků Štefánikova 1146,1147,1148,1149, Bohumín
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 02/2016 – 08/2016
Kontaktní osoba p. Dvořák Vladimír, předseda výboru tel.: 605 852 120
Předmět díla - zateplení obvodového pláště
- odvětraná fasáda deskami CEMBONIT FDA
- výměna zábradlí vč.zasklení systémem ALUMISTR
- rekonstrukce lodžií vč. položení nové dlažby
- výměna parapetů
- zateplení stropů suterénu
- výměna schodišť.oken

Mám zájem o podobnou realizaci