Zateplení bytového domu čp. 828 a 857, ul. Jateční, Bohumín

Investor Společenství vlastníků Jateční 828, 857 Bohumín
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 10/2020 – 06/2021
Kontaktní osoba p. Ing. Změlík Jaromír, vedoucí tech.úseku tel.: 596 014 424
Předmět díla - zateplení obvodového pláště
- montáž nových vstupních Al dveří
- zateplení střechy vč. hydroizolace folií DEKPLAN
- montáž nového hromosvodu
- zateplení podhledu sklepních prostor
- zateplení soklu
- okapový chodník

Mám zájem o podobnou realizaci