Zateplení bytového domu čp. 941- 944, ul. T.G. Masaryka, Bohumín

Investor polečenství vlastníků T.G.Masaryka 941,942,943,944 Bohumín
Zhotovitel VILIKUS s.r.o, Jarní 99, 735 14 Orlová - Poruba
Termín realizace 06/2018 – 11/2018
Kontaktní osoba p. Ing. Změlík Jaromír, vedoucí tech.úseku
tel.: 596 014 424
Předmět díla - zateplení obvodového pláště
- výměna parapetů
- zateplení stropů suterénu
- výměna schodišť.oken

Mám zájem o podobnou realizaci